• [email_protected]
  • (+359 2) 821 14 25
  • (+359 2) 821 14 45
  • (+359 2) 821 13 47
  • Регистрирай продукт

Регистрация на продукти с висока сигурност

Категории

Контакти

  • [email_protected]
  • (+359 2) 821 14 25
  • (+359 2) 821 14 45
  • (+359 2) 821 13 47

Регистрация на продукти с висока сигурност

Тук може да регистрирате кода на продуктите, закупени от ИНТЕЗА. Моля, попълнете своите три имена на кирилица, своят имейл и телефон за връзка, както и кода от Паспорта / Оригиналния ключ * на съответното изделие. За всеки отделен продукт с паспорт е необходимо да попълните отделна регистрация. Ще получите съобщение, че Вашият продукт е регистриран в нашата база данни.

Това ще Ви позволи да получите нов Паспорт, в случай че сте загубили Вашия и да получите услугата направа на допълнителен ключ.

*Върху дубликат на ключа не се гравира код.


Важно! В случай, че сте изгубили картата на продукта си и не сте се регистрирали, свържете се с Централен офис на Интеза в гр. София, ул. Кукуш 1 на тел: 02/821 14 25, 821 14 45


 

Вашите три имена само на кирилица


Всички полета със звездичка (*) са задължителни.