• [email_protected]
 • (+359 2) 821 14 25
 • (+359 2) 821 14 45
 • (+359 2) 821 13 47
 • Регистрирай продукт

Автомати за врати

Автомати за врати

Тук ще получите отговор на своите въпроси, свързани с автоматите за врати. Ако не откривате отговор на своя въпрос, моля свържете се с нас!

Автоматите за врати се използват най-често в обществени сгради – бизнес центрове, офиси, магазини, училища, кина и т.н. – но също и в домашни условия.

Често се използват за входни врати на жилищни кооперации.

Има различни видове автомати – от най-простата пружина до автомати със сложно устройство и няколко вградени функции.

Инструкции за избор на подходящ автомат за врата

 Обща информация:

 1. Каква е вашата врата лява или дясна?

Ако отваряте вашата врата с лявата си ръка в посока към Вас и пантите на вратата се намират отляво – вратата се определя като ЛЯВА

Ако отваряте вашата врата с дясната си ръка в посока към Вас и пантите на вратата се намират вдясно – вратата се определя като ДЯСНА

 1. Всички модели автомати могат да бъдат използвани и за двата случая. В инструкциите за монтаж е обяснено как става монтирането на автомата при ляво и дясно отваряща се врата. Всеки автомат за врата е придружен с инструкция за монтаж.
 1. Автоматите могат да бъдат монтирани откъм тази страна на вратата където пантите са видими( страната на пантите или страната на отваряне) или от другата, обратната страна, където пантите не се виждат (страната на затваряне), като се следват приложените инструкции.
 1. Когато се монтира автомат на външна входна врата, препоръчваме той да се постави от вътрешната страна на вратата. Това ще предпази автомата от влиянието на атмосферните условия ( температура, влага и др.), а също така и от възможна кражба.
 1. Моделът на автомата се избира според размера на вратата, интензивността на употреба, експлоатационните условия (външна/вътрешна врата), като според цвета на вратата може да бъде избран и автомат в подходящ цвят.

 

Важно! Гаранцията на автомата не се признава, ако монтажа му не е изпълнен съгласно придружаващата го инструкция за монтаж.

Това са автомати с функции, приложими към специфични режими на работа. Контрол на радиални врати, свързани с Пожароизвестителни системи, автомати за места с трудно подвижни хора (болници и др.), за места със силни въздушни течения и др.

Производителят прилага към автомата инструкция и шаблон за монтаж. Въпреки това, за да се гарантира безпроблемна работа на автомата, би било добре монтажът да бъде извършен от квалифицирани специалисти.

Качествените автомати са произведени спрямо европейските норми и стандарти, гарантиращи дълго време на живот, режим и качество на работа. Съпроводени са със Сертификат за съответствие.

Автоматите се предлагат или с различна, или с регулируема сила, за да могат да обслужват врати с различни размери и тегло. По-голямата и тежка врата изисква по-голяма сила, за да бъде затворена. Силата на автомата се означава с цифри от 1 до 7, като по-голямата цифра показва по-голям капацитет на автомата. Следващата таблица показва отношението на теглото и размера на вратата към силата на автомата според класификацията на европейска норма EN 1154.

 

Сила на автомата

Широчина на крилото на вратата

Тегло на вратата

1

750 мм

20 кг.

2

850 мм

40 кг.

3

950 мм

60 кг.

4

1100 мм

80 кг.

5

1250 мм

100 кг.

6

1400 мм

120 кг.

7

1600 мм

160 кг.

Има разлика в цените на различните производители, но определящото в ценообразуването са характеристиките на автомата според европейски стандарт EN 1154 и функциите, които притежава. Няколко примера за различни функции: Hold Open – задържа вратата в отворено положение, Back Check – предпазва от рязко отваряне на вратата, Delayed Action – задържа вратата отворена за настроен от потребителя период от време, преди да затвори вратата при чести случаи на хора, имащи нужда от повече време, за да преминат през вратата . Цветът и покритието също оказват влияние върху ценообразуването.

Този стандарт класифицира автоматите, като използва шест-цифрова кодова система. Цифрите са във връзка с определени свойства на продукта и отразяват как той отговаря на изискванията на стандарта. Значението на цифрите е както следва:

 

Първа цифра

Категория на използване:

3 – за автомати, отварящи на 105°

4 – автомати, отварящи на 180°

Втора цифра

Издръжливост (стабилност):

8 – автомати, които са издържали тестове на 500 000 цикъла (един цикъл включва отваряне и затваряне на вратата)

Трета цифра

Сила на автомата според теглото и размера на вратата:

Цифри от 1 до 7, като по-голямата цифра показва по-голяма сила на автомата

Четвърта цифра

Пожароустойчивост:

0 – автоматът не е подходящ за пожароустойчиви врати

1 - подходящ за пожароустойчиви врати

Пета цифра

Безопасност:

Всички автомати трябва да отговарят на изискванията за безопасност при употреба, което се обозначава с цифра 1

Шеста цифра

Устойчивост на корозия:

Определени са 5 класа съгласно BS EN 1170:

0 – няма дефинирана устойчивост

1 – слаба устойчивост

2 – средна устойчивост

3 – висока устойчивост

4 – много висока устойчивост

 

Пример на означение върху автомат: 3 8 4 1 1 0

 

Следната маркировка показва автомат, отварящ на 105°, издържал тест на 500 000 цикъла, със сила 4, подходящ за пожароустойчиви врати и неустойчив на корозия, което означава, че е подходящ за употреба в закрита и суха среда.

Да, има такава възможност. Някои автомати имат вградена функция, наречена Back Check (BC). Тази функция контролира и предотвратява рязкото отваряне на вратата (например: силен вятър, ритане с крак), като по този начин предпазва от щети вратата, крилото, пантите, дръжките, стените и хората около вратата. Трябва да се има предвид, че автомат с такава функция изисква използването на по-здрави панти на вратата.

Пример:
За пожароустойчиви врати е препоръчително да се използва автомат със сила минимум 3, но въздушното налягане, оказано от тягата или от вятър върху вратата може да бъде причина за избор на автомат с по-голяма сила, отколкото изискват теглото и размера на вратата. Някои автомати могат да променят силата си чрез премествате на местоположението на автомата върху вратата. Това е удобно, когато не сме сигурни автомат с каква сила ни е необходим и ни дава възможност за настройки на силата по време на монтажа. Обикновено тези автомати са разработени за сила 2-4 и дори 2-6.

Съществуват най-различни причини и приложения за употреба, като най-често се използват да държат вратата затворена за ограничаване разпространението на огън или дим в случай на пожар или при използване на домофонна система или електро-механично заключване, които изискват затваряне на вратата, за да осъществят контрол на достъп.

FAQ

Последни новини

Интеза § Dibla
Интеза § Dibla10 / апр. / 2024

Контакти

 • [email_protected]
 • (+359 2) 821 14 25
 • (+359 2) 821 14 45
 • (+359 2) 821 13 47
Регистрация на продукти с висока сигурност