• [email_protected]
  • (+359 2) 821 14 25
  • (+359 2) 821 14 45
  • (+359 2) 821 13 47
  • Регистрирай продукт

Зеленото бъдеще на Интеза - изградихме собствена фотоволтаична система

Зеленото бъдеще на Интеза - изградихме собствена фотоволтаична система

16

февр.

Зеленото бъдеще на Интеза - изградихме собствена фотоволтаична система

16 / февр. / 2023 Иновации

Интеза инвестира в изграждането на собствена фотоволтаична система и започна изцяло да използва възобновяема и чиста електроенергия за своите нужди. Във връзка с настъпващите глобални климатични промени, използването на по-чисти, екологични решения и технологии с цел изграждане на устойчива жизнена среда, се определя като приоритет от световен мащаб. Интеза също прави своите малки крачки в подкрепа на голямата идея за опазване на околната среда и редуциране на въглеродния отпечатък.

Покривната фотоволтаична електроцентрала е с мощност 57,6 kWp. Инсталацията е изградена с хибриден инвертор Huawei 30KTL и фотоволтаични модули Astroenergy Astro Semi 450Wp. С генерираната енергия Интеза изцяло осигурява собственото си потребление на електричество.

Хибридният слънчев инвертор е устройство от най-ново поколение. Той координира входящите потоци от съществуващите източници на енергия и нивата на консумация на потребителя, като дава приоритет на слънчевата енергия, ползвайки обществената електропреносна мрежа само при недостиг на захранване. По този начин се осигурява и гарантира максимална сигурност за постоянно подаване на захранване към потребителя.

Слънцето е най-големият неизчерпаем и напълно възобновяем ресурс на енергия. За разлика от други енергийни източници (твърди или течни горива) при производството на слънчева енергия не се отделят никакви вредни емисии в атмосферата. Същевременно, чрез ползването на слънчева енергия, се постигат и по-ниски разходи за потребление на електроенергия.

Стремежът на Интеза към намаляване на вредните влияния върху заобикалящата ни среда наложи едно по-отговорно отношение към действията и процесите, които се извършват в компанията. Интеза споделя идеята, че всички ние със своите действия можем да допринесем за по-доброто опазване на заобикалящата ни природа.

Бихме искали и се надяваме, че действията ни ще дадат добър пример и ще вдъхновяват и други компании да поемат лична отговорност към Земята.


Сподели

Новини

Интеза § Dibla
Интеза § Dibla10 / апр. / 2024

Контакти

  • [email_protected]
  • (+359 2) 821 14 25
  • (+359 2) 821 14 45
  • (+359 2) 821 13 47
Регистрация на продукти с висока сигурност