• [email_protected]
  • (+359 2) 821 14 25
  • (+359 2) 821 14 45
  • (+359 2) 821 13 47
  • Регистрирай продукт

Електромеханични брави

  1. КОНТРОЛ НА ДОСТЪП
  2. Електромеханични брави

Категории

Електромеханични брави

Електромеханичните брави предлагат заключващи решения, които да отговарят на нарасналите нужди за сигурност и удобство. С тях можем да постигнем множество функционални опции на достъп и същевременно да осигурим необходимата сигурност и безопасност.

Характеристики, функции и възможности на електромеханични брави ABLOY.

 - Захранващо напрежение 12 V - 24V (автоматичен избор) - Ниска консумация на електричество в сравнение с ел.насрещници и електромагнитите.

 - В една брава работа с режим

 - fail secure (заключено положение при прекъсване на електричеството) или режим fail safe (отключено положение при прекъсване на електричеството).

 - Високо ниво на сигурност в срaвнение с други продукти (електрически насрещници, магнити).

 - Едностранен/ двустранен контрол на вратата чрез дръжката.

 - Мониторинг за състоянието на бравата, дръжката и патрона, чрез последователна индикация.

 - Антипаник функция.

 - Пожароустойчивост.

 - Възможност за свързване с различни съществуващи противопожарни, охранителни системи и системи за контрол на достъпа.

 - Съвместими за употребата с автоматика за врати.

Регистрация на продукти с висока сигурност