Антипаник брави

 
 
 
 
 

търсене ТЪРСЕНЕ

анкета АНКЕТА

Откъде разбрахте за нас?
Интернет 29.32%
Радио 41.35%
Списание/брошура 3.01%
Друга фирма 11.28%
Приятел 15.04%
Благодарим ви!
Гласувай
twitter
NEMEF 1935 NEMEF 1935

Лостов език за антипаник брава

NEMEF 1769 NEMEF 1769

Aнтипаник брава, пожароустойчива, поцинкована

NEMEF NEMEF

Девиатор за пожароустойчива брава

NEMEF 9673 NEMEF 9673

Антипаник брава за профили

 

Антипаник брави

Според изискванията на Наредба №Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар евакуационните врати на обществени сгради с над 100 човека трябва да бъдат снабдени с антипаник устройства, тъй като в случай на необходимост е важно хората да бъдат евакуирани изключително бързо. Заключващите устройства тип “антипаник“  са предназначени за бърз, лесен и  безавариен изход от затворени помещения, където се предполага струпването на множество хора в случай на авария, пожар или друго бедствие.

Във връзка с тази необходимост Интеза предлага висококачествени антипаник устройства – разработени, тествани и сертифицирани според Европейските норми за пожарна и аварийна безопасност - подходящи за инсталиране на еднокрили и двукрили врати. 

 

 

Продукти от раздел Антипаник брави могат да бъдат закупени

и от нашия  ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН.

Антипаник брави листовка