търсене ТЪРСЕНЕ

анкета АНКЕТА

Откъде разбрахте за нас?
Интернет 29.32%
Радио 41.35%
Списание/брошура 3.01%
Друга фирма 11.28%
Приятел 15.04%
Благодарим ви!
Гласувай
twitter
  • 1

David

Bookmark and Share

Топка David 60x60 на квадратна основа

Цвят: сатениран хром

Производител: Cottali Ltd. Италия

MADE IN ITALY