търсене ТЪРСЕНЕ

анкета АНКЕТА

Откъде разбрахте за нас?
Интернет 29.32%
Радио 41.35%
Списание/брошура 3.01%
Друга фирма 11.28%
Приятел 15.04%
Благодарим ви!
Гласувай
twitter
  • Портална дръжка 802 K

802 K

Bookmark and Share
Комплект портални дръжки за стъклена врата
Междуцентрие: 225/ 200 и 325/300 мм
В комплект със съответните фиксиращи елемент за стъклена врата.
Цвят: инокс

 

802 К 225/200     

802 K 325/300     

 
Произход: Fimet, Италия