търсене ТЪРСЕНЕ

анкета АНКЕТА

Откъде разбрахте за нас?
Интернет 29.32%
Радио 41.35%
Списание/брошура 3.01%
Друга фирма 11.28%
Приятел 15.04%
Благодарим ви!
Гласувай
twitter
  • lola1
  • lola2

LOLA

Bookmark and Share
 Дръжка на розетка 45 мм (патрон, об. ключ, WC)  

Цвят:  месинг, сатениран хром  

Произход: Cottali, Италия