търсене ТЪРСЕНЕ

анкета АНКЕТА

Откъде разбрахте за нас?
Интернет 28.35%
Радио 41.73%
Списание/брошура 3.15%
Друга фирма 11.81%
Приятел 14.96%
Благодарим ви!
Гласувай
twitter
  • 1
  • 2

Cardif

Bookmark and Share

Дръжка за врата Cardif на розетка Ø50 мм за обикновен ключ, патрон или WC.

Производител: Hoppe SpA. Италия