търсене ТЪРСЕНЕ

анкета АНКЕТА

Откъде разбрахте за нас?
Интернет 28.35%
Радио 41.73%
Списание/брошура 3.15%
Друга фирма 11.81%
Приятел 14.96%
Благодарим ви!
Гласувай
twitter
  • Равена

Ravena

Bookmark and Share

Дръжка за врата Ravena с квадратна розетка 50х50 мм за обикновен ключ, патрон или WC.

Производител: Rostex S.r.o. Чехия