Master Key Системи

 
 
 
 
 

търсене ТЪРСЕНЕ

анкета АНКЕТА

Откъде разбрахте за нас?
Интернет 29.32%
Радио 41.35%
Списание/брошура 3.01%
Друга фирма 11.28%
Приятел 15.04%
Благодарим ви!
Гласувай
twitter
KA - KEYED ALIKE Система общ ключ KA - KEYED ALIKE Система общ ключ

Конфигурации на планове на заключване

CC - CENTRAL CYLINDER Система централен патрон CC - CENTRAL CYLINDER Система централен патрон

Конфигурации на планове на заключване

MK - MASTER KEY Система мастър ключ MK - MASTER KEY Система мастър ключ

Конфигурации на планове за заключване

GMK - GENERAL MASTER KEY Система главен мастър ключ GMK - GENERAL MASTER KEY Система главен мастър ключ

Конфигурации на планове за заключване

ABLOY PROTEC ABLOY PROTEC

TOP HIGH SECURITY Made in Finland

MUL-T-LOCK MT5+ MUL-T-LOCK MT5+

TOP HIGH SECURITY Made in Israel

KESO 2000S omega KESO 2000S omega

TOP HIGH SECURITY Made in Switzerland

 

Master Key Системи

Мастър кий системата продължава да бъде най-сигурният, изгоден и лесен за поддръжка начин за контрол на достъп. Първоначалната инвестиция е малко по-висока от закупуване на стандартно заключване, практически не се изисква поддръжка и обучение за работа.

 

При нужда от смяна на заключващите комбинации се сменя само кода на място, без да се подменя системата и патроните.

 

Системите лесно могат да бъдат разширявани и подобрявани. Производителите на high security заключващи продукти изграждат своите иновации така, че да са съвместими с предишните генерации на техните механични или електромеханични продукти. Така например лесно можете да сложите електромеханичен продукт за отваряне на важно помещение, чийто ключ да продължава да може да отваря и останалите врати, които е отварял и преди.

 

Няма ограничение по отношение броя на вратите, включени в една Master key система, макар че той е свързан с режима на отключване. С Master key система може да отваряте всички врати, катинари, допълнителни брави, шкафове, каси и пощенски кутии.

 

Ключовете с продукти на MUL-T-LOCK, ABLOY PROTEC и KESO осигуряват юридическа и техническа защита против неоторизирано копиране от най-високо ниво. Те са интелектуална собственост на фирмата производител, която притежава патента и има изключителните права за прилагането на системата. Допълнителни ключове може да поръчва и получава само лице, представящо документ за собственост на системата.

 

Поради уникалната конструкция на профилите им, HIGH SECURITY продуктите, които Интеза влага в мастър кий системи, позволяват изключително обширно и сложно мастериране.

 

С едно изречение Master key система ни е нужна, когато искаме да полваме режим на заключване и достъп, при който всеки потребител с един ключ може да отключва единствено помещенията, в които му е позволено да влиза.

 

В България системи на ABLOY, MUL-T-LOCK и KESO се изграждат и сервизират от Интеза ООД.

 

Интеза непрекъснато изследва заключващите продукти на световните производители и изгражда мрежа и ресурси за поддръжка в България на най-подходящите и качествени решения.

Каталог мастър кий системиБрошура мастър кий системи