Електромеханични брави

 
 
 
 
 

търсене ТЪРСЕНЕ

анкета АНКЕТА

Откъде разбрахте за нас?
Интернет 29.32%
Радио 41.35%
Списание/брошура 3.01%
Друга фирма 11.28%
Приятел 15.04%
Благодарим ви!
Гласувай
twitter
Брава FIAM X1R Брава FIAM X1R

Електромеханична брава - основна, триточкова

ЕL 404 ЕL 404

Електромеханична брава за профилни врати

EL 460/461, 560/561 EL 460/461, 560/561

Електромеханични соленоидни брави

EL 466/467, EL 566/567 EL 466/467, EL 566/567

Многоточкови соленоидни брави

Moторни брави EL 420/520, MP 420/520 PUBLIC Moторни брави EL 420/520, MP 420/520 PUBLIC

Моторни брави АBLOY CERTA

Електромеханична брава FIAM X1R Електромеханична брава FIAM X1R

Електромеханична брава - основна, триточкова

 

Електромеханични брави

Електромеханичните брави предлагат заключващи решения, които да отговарят на нарасналите нужди за сигурност и удобство.

С тях можем да постигнем множество функционални опции на достъп и същевременно да осигурим необходимата сигурност и безопасност.

 

Характеристики, функции и възможности на електромеханични брави ABLOY.

Захранващо напрежение 12 V - 24V (автоматичен избор) - Ниска консумация на електричество в сравнение с ел.насрещници и електромагнитите.

В една брава работа с режим

fail secure (заключено положение при прекъсване на електричеството)

или  режим fail safe (отключено положение при прекъсване на електричеството).

Високо ниво на сигурност в срaвнение с  други  продукти (електрически  насрещници, магнити).

Едностранен/ двустранен контрол на вратата чрез дръжката.

Мониторинг за състоянието на бравата, дръжката и патрона, чрез последователна индикация.

Антипаник функция.

Пожароустойчивост.

Възможност за свързване с различни съществуващи противопожарни, охранителни системи  и системи за контрол на достъпа.

Съвместими за употребата с автоматика за врати.