търсене ТЪРСЕНЕ

анкета АНКЕТА

Откъде разбрахте за нас?
Интернет 29.41%
Радио 36.27%
Списание/брошура 2.94%
Друга фирма 14.71%
Приятел 16.67%
Благодарим ви!
Гласувай
twitter
  • El 460
  • EL 560

EL 460/461, 560/561

Bookmark and Share

Соленоидни брави за профилни врати с контрол на дръжката.

Предназначени за използване на вътрешни врати със средно натоварен трафик.

Подходящи за използване на пожароустойчиви, антипаник и аварийни врати.

Типично използване на врати на офиси, складове, пожарни изходи, търг. помещения, болници и др.

    ABLOY® EL460, EL461 – за профилни врати

    ABLOY® EL560, EL561 – за дървени и метални врати.

Електрически управляема дръжка - отваря при подаване на сигнал от устройство за контрол на достъп ( клавиатура, четец на карти, бутон...)

   ABLOY® EL460, ABLOY® EL560 - ел.управляема външна дръжка, изход от вътре - винаги свободен (антипаник) 

   ABLOY® EL461, ABLOY® EL561 -ел.управляеми външна и вътрешна дръжки. 

 

Функционални характеристики:

   - Бексет EL460/EL461:  30 / 35 / 40 / 45 мм 
   - Бексет EL560/EL561: 55 / 60 / 65 / 80 / 100 мм 

   - реверсивни
    - настройваща се fail safe/ fail secure 
   - работно напрежение - 12 - 24V DC  
   - температурен режим на работа: - 20 /+ 60 
   - мониторинг:  на 5 параметъра.

Abloy EL 460   

Abloy EL 560   

 

 
Допълнителна информация:
ABLOY EL460, EL560 - Europrofile handle controlled locks