търсене ТЪРСЕНЕ

анкета АНКЕТА

Откъде разбрахте за нас?
Интернет 29.41%
Радио 36.27%
Списание/брошура 2.94%
Друга фирма 14.71%
Приятел 16.67%
Благодарим ви!
Гласувай
twitter

Пожароустойчиви врати и какво е важно за тях

 Развитието на строителния отрасъл в България през последните години доведе със себе си и по-стриктнит изисквания към спазването  на нормите за пожароустойчивите врати и тяхното оборудване. Всеки компонент от такава врата трябва да притежава сертификация за употреба с пожарни врати.  Сертификатът доказва, че продуктът може да бъде използван, без това да нарушава нейната пожароустойчивост или безопасност.      

ИНТЕЗА ООД е компания с дългогодишeн опит в областта на продуктите за затваряне и заключване на врати, в това число и пожароустойчиви. Компанията е партньор с редица европейски производители, в това число и  AssaAbloy Group of Companies -  най голямата в света група от компании, свързани с продукти за сигурност.

Пожароустойчивите врати са важен компонент в цялостната защите от пожар. Всеки елемент на такава врата трябва да бъде прецизно избран и да притежава необходимите сертификати за качество и употреба.За да изпълняват основната си функция – да спрат разпространението на пожар – пожароустойчивите врати трябва да бъдат винаги в затворено положение.

За целта на тях се монтират автомати за затваряне.Автоматите, които могат да се използват на пожароустойчиви врати са специално създадени,

тествани и сертифицирани съгласно EN 1154 – европейска норма  определяща изисквания към устройства за затваряне на врати. 

Такива са автоматите на финландския производител Abloy. Те гарантират безопасност при преминаването на хора през вратата в случай на пожар.Приложими са за врати  до 160 кг. Тествани за над 500 000 работни цикъла. Имат елегантна визия в различни цветове, подходящи  за всеки интериор или входно пространство. 


За случаите, в които е необходимо пожароустойчивите врати да бъдат отворени през работната част от деня се монтират т.нар.
Автоматики за пожароустойчиви врати

Те осигуряват автоматично затваряне на вратите при възникване на пожар, като по този начин се спира разпространението на пламъци и дим. За автоматичното затваряне е предвиден димен детектор.Той реагира на дима, подава сигнал на противопожарната система, а тя „сигнализира“ на задържащото устройство на вратата, което я затваря.

При необходимост от осъществяване на контрол на достъпа при пожароустойчивите врати отлично решение са 

моторните и електромеханични брави от Abloy,  отговарящи на изискванията на европейските норми.

Електромеханичните брави позволяват комбиниране със СОТ и системи за контрол на достъпа,

като могат да бъдат прилагани и на паник изходи, осигурявайки високо ниво на физическа сигурност.  

За безопасно напускане на затворени помещения, където в случай на авария се предполага струпване на много хора е необходимо на вратите да бъдат монтирани

заключващи устройства тип „антипаник“.  Те осигуряват бързо и лесно напускане на сградата.

Разработени са и тествани да покриват Европейските норми за пожарна и аварийна безопасност и се предлагат със съответния сертификат.