търсене ТЪРСЕНЕ

анкета АНКЕТА

Откъде разбрахте за нас?
Интернет 29.32%
Радио 41.35%
Списание/брошура 3.01%
Друга фирма 11.28%
Приятел 15.04%
Благодарим ви!
Гласувай
twitter

Дежурни магазини през предстоящите празници

Дежурни магазини за 01.05.2018г. :

 М-н Mall of Sofia - бул. "Ал. Стамболийски" №101, ниво -2;
М-н Mall Paradise - бул. "Черни връх" №100, ниво -1;
 М-н Младост – бул. "Андрей Ляпчев" бл. 261А 

Дежурни магазини за 05.05.2018 и 07.05.2018г. :

 М-н Mall of Sofia - бул. "Ал. Стамболийски" №101, ниво -2;
М-н Mall Paradise - бул. "Черни връх" №100, ниво -1;
М-н Дондуков – бул. "Ал. Дондуков" № 41