търсене ТЪРСЕНЕ

анкета АНКЕТА

Откъде разбрахте за нас?
Интернет 29.32%
Радио 41.35%
Списание/брошура 3.01%
Друга фирма 11.28%
Приятел 15.04%
Благодарим ви!
Гласувай
twitter

Защо цените на автоматите са толкова различни?

Има разлика в цените на различните производители, но определящото в ценообразуването са характеристиките на автомата според европейски стандарт EN 1154 и функциите, които притежава. Няколко примера за различни функции: Hold Open – задържа вратата в отворено положение, Back Check – предпазва от рязко отваряне на вратата, Delayed Action – задържа вратата отворена за настроен от потребителя период от време, преди да затвори вратата при чести случаи на хора, имащи нужда от повече време, за да преминат през вратата . Цветът и покритието също оказват влияние върху ценообразуването.