търсене ТЪРСЕНЕ

анкета АНКЕТА

Откъде разбрахте за нас?
Интернет 29.32%
Радио 41.35%
Списание/брошура 3.01%
Друга фирма 11.28%
Приятел 15.04%
Благодарим ви!
Гласувай
twitter

Защо е препоръчително да се слага по-висок клас патрон? Защо трябва да използвам High security продукт?

Патронът е задвижващия механизъм, който носи в себе си секретността на заключващата система.

На българския пазар има достатъчно голям избор на модели и марки. Като цяло можем да ги разделим на продукти за масова употреба, които се хактеризират с ниско ниво на секретност, липса на защита срещу повечето методи на отключване, възможност на бъдат правени дубликати свободно. Тази категория патрони не представляват интерес за хората, търсещи сигурно заключване.

 

Това, от което те имат нужда, е патрон в клас High security. На пазара има няколко утвърдени марки - Abloy, KESO и Mul-T-Lock. За тях са осигурени сервиз и поддръжка на всички продуктови опции.

Какво ги обединява? Всички тези патрони са изпитвани на всеки три години и сертифицирани в най-висок клас, от международни лаборатории за изпитване на различни продукти, влагани в строителството, за да бъдат установени и контролирани техните характеристики по ред показатели – механична устойчивост на усукване, брой работни цикли; антикорозионна издръжливост и работа в среда с екстремни атмосферни условия - високи температурни амплитуди, влажност, киселинност, прах и др.; ниво на секретност на ключа; устойчивост на силова атака.

 

С такъв патрон получавате освен сигурността, че не може да бъде отключен с никой от познатите инструменти и методи, и допълнителни преимущества:

дубликати на ключове се правят само в оторизираните ключарски ателиета, срещу лична карта на собственика и надписана карта за собственост на продукта; при загуба на ключ, патронът се прекодира от специалист на място, срещу стойността на три нови ключа, с което на практика получавате нов патрон.