търсене ТЪРСЕНЕ

анкета АНКЕТА

Откъде разбрахте за нас?
Интернет 29.32%
Радио 41.35%
Списание/брошура 3.01%
Друга фирма 11.28%
Приятел 15.04%
Благодарим ви!
Гласувай
twitter

Вятърът подхваща моята врата и я отваря много бързо. Има опасност да я изкърти от пантите. Има ли възможност това да се предотврати?

Да, има такава възможност. Някои автомати имат вградена функция, наречена Back Check (BC). Тази функция контролира и предотвратява рязкото отваряне на вратата (например: силен вятър, ритане с крак), като по този начин предпазва от щети вратата, крилото, пантите, дръжките, стените и хората около вратата. Трябва да се има предвид, че автомат с такава функция изисква използването на по-здрави панти на вратата.

Можете да разгледате листовка Автомати за външни врати , където всички представени модели автомати са с функция Back Check.