Сейфове

 
 
 
 
 

търсене ТЪРСЕНЕ

анкета АНКЕТА

Откъде разбрахте за нас?
Интернет 29.32%
Радио 41.35%
Списание/брошура 3.01%
Друга фирма 11.28%
Приятел 15.04%
Благодарим ви!
Гласувай
twitter

Какво трябва да се съобрази при обмислянето за монтиране на сейф за вграждане?

Квалифициран екип ще Ви съдейства в планирането и монтажа на сейф за вграждане.    Монтирането на сейф за вграждане е най-удачно да бъде предвидено още при плана за строеж или ремонт на помещение.   Вграждането в стена налага да съобразите няколко важни фактора във връзка със сигурността на достъпа до сейфа: Разположение на стената - външна или вътрешна..