търсене ТЪРСЕНЕ

анкета АНКЕТА

Откъде разбрахте за нас?
Интернет 29.32%
Радио 41.35%
Списание/брошура 3.01%
Друга фирма 11.28%
Приятел 15.04%
Благодарим ви!
Гласувай
twitter

Къде се използват автомати за врати?

Автоматите за врати се използват най-често в обществени сгради – бизнес центрове, офиси, магазини, училища, кина и т.н. – но също и в домашни условия. Често се използват за входни врати на жилищни кооперации.