търсене ТЪРСЕНЕ

анкета АНКЕТА

Откъде разбрахте за нас?
Интернет 29.32%
Радио 41.35%
Списание/брошура 3.01%
Друга фирма 11.28%
Приятел 15.04%
Благодарим ви!
Гласувай
twitter

Кога да изберем автомат с регулация на силата?

Пример:
За пожароустойчиви врати е препоръчително да се използва автомат със сила минимум 3, но въздушното налягане, оказано от тягата или от вятър върху вратата може да бъде причина за избор на автомат с по-голяма сила, отколкото изискват теглото и размера на вратата. Някои автомати могат да променят силата си чрез премествате на местоположението на автомата върху вратата. Това е удобно, когато не сме сигурни автомат с каква сила ни е необходим и ни дава възможност за настройки на силата по време на монтажа. Обикновено тези автомати са разработени за сила 2-4 и дори 2-6.