търсене ТЪРСЕНЕ

анкета АНКЕТА

Откъде разбрахте за нас?
Интернет 29.32%
Радио 41.35%
Списание/брошура 3.01%
Друга фирма 11.28%
Приятел 15.04%
Благодарим ви!
Гласувай
twitter

Какво предлагат автоматите със специално предназначение?

Това са автомати с функции, приложими към специфични режими на работа. Контрол на радиални врати, свързани с Пожароизвестителни системи, автомати за места с трудно подвижни хора (болници и др.), за места със силни въздушни течения и др.