търсене ТЪРСЕНЕ

анкета АНКЕТА

Откъде разбрахте за нас?
Интернет 29.32%
Радио 41.35%
Списание/брошура 3.01%
Друга фирма 11.28%
Приятел 15.04%
Благодарим ви!
Гласувай
twitter

Какво и приложението на автоматите за врати?

Съществуват най-различни причини и приложения за употреба, като най-често се използват да държат вратата затворена за ограничаване разпространението на огън или дим в случай на пожар или при използване на домофонна система или електро-механично заключване, които изискват затваряне на вратата, за да осъществят контрол на достъп.