търсене ТЪРСЕНЕ

анкета АНКЕТА

Откъде разбрахте за нас?
Интернет 29.32%
Радио 41.35%
Списание/брошура 3.01%
Друга фирма 11.28%
Приятел 15.04%
Благодарим ви!
Гласувай
twitter

Какво е значението на EN 1154 – европейски стандарт за класифициране на автомати за врати?

Този стандарт класифицира автоматите, като използва шест-цифрова кодова система. Цифрите са във връзка с определени свойства на продукта и отразяват как той отговаря на изискванията на стандарта. Значението на цифрите е както следва:

 

Първа цифра

Категория на използване:

3 – за автомати, отварящи на 105°

4 – автомати, отварящи на 180°

Втора цифра

Издръжливост (стабилност):

8 – автомати, които са издържали тестове на 500 000 цикъла (един цикъл включва отваряне и затваряне на вратата)

Трета цифра

Сила на автомата според теглото и размера на вратата:

Цифри от 1 до 7, като по-голямата цифра показва по-голяма сила на автомата

Четвърта цифра

Пожароустойчивост:

0 – автоматът не е подходящ за пожароустойчиви врати

1 - подходящ за пожароустойчиви врати

Пета цифра

Безопасност:

Всички автомати трябва да отговарят на изискванията за безопасност при употреба, което се обозначава с цифра 1

Шеста цифра

Устойчивост на корозия:

Определени са 5 класа съгласно BS EN 1170:

0 – няма дефинирана устойчивост

1 – слаба устойчивост

2 – средна устойчивост

3 – висока устойчивост

4 – много висока устойчивост

 

Пример на означение върху автомат: 3 8 4 1 1 0

 

Следната маркировка показва автомат, отварящ на 105°, издържал тест на 500 000 цикъла, със сила 4, подходящ за пожароустойчиви врати и неустойчив на корозия, което означава, че е подходящ за употреба в закрита и суха среда.