търсене ТЪРСЕНЕ

анкета АНКЕТА

Откъде разбрахте за нас?
Интернет 29.32%
Радио 41.35%
Списание/брошура 3.01%
Друга фирма 11.28%
Приятел 15.04%
Благодарим ви!
Гласувай
twitter

Какви видове автомати съществуват?

Има различни видове автомати – от най-простата пружина до автомати със сложно устройство и няколко вградени функции.