търсене ТЪРСЕНЕ

анкета АНКЕТА

Откъде разбрахте за нас?
Интернет 29.32%
Радио 41.35%
Списание/брошура 3.01%
Друга фирма 11.28%
Приятел 15.04%
Благодарим ви!
Гласувай
twitter

Как да съм сигурен, че автомата, който купувам е качествен?

Качествените автомати са произведени спрямо европейските норми и стандарти, гарантиращи дълго време на живот, режим и качество на работа. Съпроводени са със Сертификат за съответствие.