търсене ТЪРСЕНЕ

анкета АНКЕТА

Откъде разбрахте за нас?
Интернет 29.32%
Радио 41.35%
Списание/брошура 3.01%
Друга фирма 11.28%
Приятел 15.04%
Благодарим ви!
Гласувай
twitter

Как да се монтира автомат за врата по-схема?

Производителят прилага към автомата инструкция и шаблон за монтаж. Въпреки това, за да се гарантира безпроблемна работа на автомата, би било добре монтажът да бъде извършен от квалифицирани специалисти.