Автомати за врати

 
 
 
 
 

търсене ТЪРСЕНЕ

анкета АНКЕТА

Откъде разбрахте за нас?
Интернет 29.32%
Радио 41.35%
Списание/брошура 3.01%
Друга фирма 11.28%
Приятел 15.04%
Благодарим ви!
Гласувай
twitter

Какво е значението на EN 1154 – европейски стандарт за класифициране на автомати за врати?

Този стандарт класифицира автоматите, като използва шест-цифрова кодова система. Цифрите са във връзка с определени свойства на продукта и отразяват как той отговаря на изискванията на стандарта. Значението на цифрите е както следва:   Първа цифра Категория на използване: 3 – за автомати, отварящи на 105°..

 
 

Вятърът подхваща моята врата и я отваря много бързо. Има опасност да я изкърти от пантите. Има ли възможност това да се предотврати?

Да, има такава възможност. Някои автомати имат вградена функция, наречена Back Check (BC). Тази функция контролира и предотвратява рязкото отваряне на вратата (например: силен вятър, ритане с крак), като по този начин предпазва от щети вратата, крилото, пантите, дръжките, стените и хората около вратата. Трябва да се има предвид, че автомат с такава функция изисква използването на по-здрави панти..

 
 

Кога да изберем автомат с регулация на силата?

Пример: За пожароустойчиви врати е препоръчително да се използва автомат със сила минимум 3, но въздушното налягане, оказано от тягата или от вятър върху вратата може да бъде причина за избор на автомат с по-голяма сила, отколкото изискват теглото и размера на вратата. Някои автомати могат да променят силата си чрез премествате на местоположението на автомата върху вратата. Това е удобно, когато..

 
 

Какво и приложението на автоматите за врати?

Съществуват най-различни причини и приложения за употреба, като най-често се използват да държат вратата затворена за ограничаване разпространението на огън или дим в случай на пожар или при използване на домофонна система или електро-механично заключване, които изискват затваряне на вратата, за да осъществят контрол на достъп...