Автомати за врати

 
 
 
 
 

търсене ТЪРСЕНЕ

анкета АНКЕТА

Откъде разбрахте за нас?
Интернет 29.32%
Радио 41.35%
Списание/брошура 3.01%
Друга фирма 11.28%
Приятел 15.04%
Благодарим ви!
Гласувай
twitter

Как да се монтира автомат за врата по-схема?

Производителят прилага към автомата инструкция и шаблон за монтаж. Въпреки това, за да се гарантира безпроблемна работа на автомата, би било добре монтажът да бъде извършен от квалифицирани специалисти...

 
 

Как да съм сигурен, че автомата, който купувам е качествен?

Качествените автомати са произведени спрямо европейските норми и стандарти, гарантиращи дълго време на живот, режим и качество на работа. Съпроводени са със Сертификат за съответствие...

 
 

Има различни по сила автомати – как да разбера кой от тях да избера?

Автоматите се предлагат или с различна, или с регулируема сила, за да могат да обслужват врати с различни размери и тегло. По-голямата и тежка врата изисква по-голяма сила, за да бъде затворена. Силата на автомата се означава с цифри от 1 до 7, като по-голямата цифра показва по-голям капацитет на автомата. Следващата таблица показва отношението на теглото и размера на вратата към силата на автом..

 
 

Защо цените на автоматите са толкова различни?

Има разлика в цените на различните производители, но определящото в ценообразуването са характеристиките на автомата според европейски стандарт EN 1154 и функциите, които притежава. Няколко примера за различни функции: Hold Open – задържа вратата в отворено положение, Back Check – предпазва от рязко отваряне на вратата, Delayed Action – задържа вратата отворена за настроен от пот..