• [email_protected]
  • (+359 2) 821 14 25
  • (+359 2) 821 14 45

Електромеханични брави

  1. КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА
  2. Електромеханични брави

Категории

Марки

Електромеханични брави

Електромеханичните брави предлагат заключващи решения, които да отговарят на нарасналите нужди за сигурност и удобство. С тях можем да постигнем множество функционални опции на достъп и същевременно да осигурим необходимата сигурност и безопасност.

Характеристики, функции и възможности на електромеханични брави ABLOY.

 - Захранващо напрежение 12 V - 24V (автоматичен избор) - Ниска консумация на електричество в сравнение с ел.насрещници и електромагнитите.

 - В една брава работа с режим

 - fail secure (заключено положение при прекъсване на електричеството) или режим fail safe (отключено положение при прекъсване на електричеството).

 - Високо ниво на сигурност в срaвнение с други продукти (електрически насрещници, магнити).

 - Едностранен/ двустранен контрол на вратата чрез дръжката.

 - Мониторинг за състоянието на бравата, дръжката и патрона, чрез последователна индикация.

 - Антипаник функция.

 - Пожароустойчивост.

 - Възможност за свързване с различни съществуващи противопожарни, охранителни системи и системи за контрол на достъпа.

 - Съвместими за употребата с автоматика за врати.