търсене ТЪРСЕНЕ

анкета АНКЕТА

Откъде разбрахте за нас?
Интернет 31.67%
Радио 25%
Списание/брошура 5%
Друга фирма 18.33%
Приятел 20%
Благодарим ви!
Гласувай
twitter

ProFix - Съчетава функционалност с дизайн

ProFix® – надградената версия на FaFix® електрически насрещници от effeff,

комбинира възможностите за регулация на FaFix®, с водач за езика на бравата,

интегриран в самия насрещник.

 

Предимства на ProFix:

Сигурен, дискретен дизайн;

Не се зисква изрязване, което да остава видимо;

Ненарушено уплътнение;

Подобрена топлинна и звукова изолация;

 

Монтаж без допълнителни тапи и уплътнения;